Si vols traduir les discussions al català prem:

Importar de Ràster ASCII GRID d'ESRI a IMG de MiraMon

Funcionament del MiraMon Professional i del Lector Universal de Mapes del MiraMon.
Respon
Daniel
Entrades: 17
Membre des de: dc., 01 ago. 2012, 17:41

Importar de Ràster ASCII GRID d'ESRI a IMG de MiraMon

Entrada Autor: Daniel » dj., 19 juny 2014, 16:10

Com importar un arxiu ràster en format ASCII GRID d'ESRI a format IMG de MiraMon?

Aquesta es una pregunta d'una usuària que ha de treballar amb un dels ràsters del Model d'Elevació del Terreny (MDT) que distribueix l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Daniel
Entrades: 17
Membre des de: dc., 01 ago. 2012, 17:41

Re: Importar de Ràster ASCII GRID d'ESRI a IMG de MiraMon

Entrada Autor: Daniel » dj., 19 juny 2014, 17:27

El format ràster ASCII GRID d'ESRI és emprat per exemple en els models digitals del terreny (MDT) que es poden descarregar des del Vissir de l'ICGC (antic ICC).

Aquest és un format molt senzill basat en un fitxer de text pla (.txt). Es pot importar a MiraMon fàcilment però requereix de certes operacions addicionals per part de l'usuari si el volem correctament georeferenciat, atès que segueix una especificació no estricta.

En primer lloc obrirem l'aplicació d'importació a Fitxer>Importar>TXT (ASCII) -> IMG...
 1. Fitxers d'entrada i sortida
  Seleccionar el fitxer TXT a importar (potser l'has de descomprimir primer si ve empaquetat en un .zip) i establir quin serà el de sortida.
 2. Llegir i comprendre la capçalera
  Aquest es possiblement el pas més sensible, i que et donarà pistes per a la importació de diferents formats de ASCII. Això és perquè en ser un format molt flexible cada productor de les dades pot haver emprat una descripció una mica diferent; segueix les següents pistes per a acabar d'interpretar la teva capçalera:
  - Prem el botó mostrar. S'obrirà la caixa de diàleg següent:
  primeres_linies.jpg
  Lectura de l'encapçalament del fitxer ASCII
  - Estableix el nombre de línies en els quals creus que està descrita la capçalera (en els de l'ICGC són les 6 primeres per exemple) i prem el botó Llegir...
  - Anota el nombre de columnes i de files (NCOLS i NROWS a l'exemple). Pots copiar la informació d'aquesta finestra i enganxar-la al bloc de notes per exemple.
  - Anota les coordenades per a georeferenciar el ràster resultant. Aquí necessites entendre el significat exacte d'aquestes coordenades que t'ofereix l'arxiu. En l'exemple XLLCENTER significa que el nombre es correspon a la coordenada X (columna) del píxel de més a l'esquerra (L de Left en anglès) i a baix (L de Lower) de la imatge, i que en concret es correspon al centre d'aquest píxel (CENTER). En el cas del YLLCENTER seria el mateix però per a la coordenada de les Y. Cal notar que aquí CENTER fa referència al centre del píxel de la cantonada, i no al píxel central de la imatge.
  - Anota l'amplada del píxel i el valor NODATA.
  - Tanca aquest diàleg auxiliar.
 3. Nombre de línies a saltar
  Aquest nombre es correspon a tota la capçalera de l'arxiu i per tant hauria de ser 6 per al nostre exemple com hem vist al pas anterior.
  finestra_mosaic.jpg
  Descripció de la finestra MOSAIC
 4. Registres
  El fitxer ASCII pot emmagatzemar cada fila fent servir salts de línia entre elles, o les files es trobaran una darrera de l'altra en paquets de bytes (caràcters) d'un tamany fix. L'importador et permet establir aquest tamany de les files per tal que pugui interpretar els fitxers. En el nostre exemple però cada fila està separada per un salt de línia i per tant escollim aquesta opció.
 5. Columnes i files
  Estableix el nombre de columnes (NCOLS a l'exemple però podria variar) i de files (NROWS) tal com les hem vist a la capçalera.
 6. Tipus de valors
  Estableix el tipus de dades tenint en compte el tipus de nombres continguts en el fitxer (prem el botó per a més ajuda). Per al nostre exemple escollim real perquè l'arxiu conté valors amb decimals.
 7. Àmbit geogràfic
  En especificar l'àmbit hem de tenir en compte les coordenades X i Y de la capçalera.
  - X i Y mín: En el nostre cas, com que les coordenades a la capçalera fan referència a la cantonada esquerra inferior, establim la X i Y mínimes, i com que fan referència al centre del píxel, i el tamany del píxel és 5, hem de restar 2.5 tant a la coordenada X com a la Y.
  - X màx: En aquest cas, només hem de multiplicar el nombre de columnes pel tamany del píxel, i aquell nombre sumar-lo a la X mínima.
  - Y màx: Farem el mateix que per a la X però multiplicant el nombre de columnes pel tamany de píxel i sumant-lo a la Y mínima.
 8. Sistema de referència
  Finalment hem d'informar del sistema de referència per tal que el resultat estigui perfectament referenciat i es pugui combinar amb mapes d'altres fonts. Per a saber el sistema de referència haurem de consultar la informació que la font ens ha proporcionat, intentar posar-nos en contacte amb ells, o comparar amb altres dades per a les quals sí coneixem el sistema de referència per tal de fer una suposició acurada. En el nostre cas l'ICGC proporciona els arxius en UTM-31N-UB/ICC i les unitats serien metres.
 9. Valors no data
  Addicionalment pots especificar el valor NODATA (aquells píxels per als quals es desconeix el seu valor), si el coneixes. En el nostre cas és -9999.

Tant el punt 7 com el 8 es poden saltar, però després hauràs d'establir aquests valors a les metadades del fitxer, a la secció Extensió>Sistema de referència horitzontal.

Respon