Pàgina 1 de 1

Obtenció de l’alçada, pendent,... mitjana d’un sector

Publicat: dj., 01 set. 2011, 09:22
Autor: Anonim_MM
Si tenim els nostres límits (POL) i una capa ràster (IMG), mitjançant “Eines | Combinació analítica de capes” d'un POL + IMG = POL, seleccionant a les opcions avançades “Transferència de camps estadístics” obtindrem els estadístics clàssics per cadascun dels nostres polígons. Per exemple:

Mitjana: 557.36
Desv. est.: 99.16
Variància: 9833.15
Sumatori: 4482827.70
Mínim: 357.80
Màxim: 852.40
Rang: 494.60