Pàgina 1 de 1

PNT amb dobles etiquetes superposades

Publicat: dj., 31 maig 2012, 19:37
Autor: j_angel
Tenim un vector PNT amb 4 camps que prové de mosaicar-ne altres dos. En un sector del vector, hi ha dobles etiquetes superposades exactament una sobre l'altra (no doble registre). Això és així perquè els dos vectors originals tenien una zona comuna i s'han mosaicat (aplicació MOSAIC). El cas és que s'ha fet força feina amb aquest vector i el volem conservar però, per altra banda, volem eliminar el doble etiquetatge ja que està generant errors de polígons amb etiqueta incoherent perquè una de les dues coincidents s'ha canviat. Hem estructurat el PNT a PNT pensant que s'arreglaria però no ha estat així.
Hi ha algun sistema per solucinar-ho, a banda de canvi manual etiqueta a etiqueta?