Si vols traduir les discussions al català prem:

La cerca ha trobat 17 coincidències

Autor: Daniel
dv., 16 maig 2014, 12:57
Fòrum: MiraMon Professional and MiraMon Universal Map Reader
Tema: Buffer creation without fusion of output poligons
Respostes: 1
Visualització: 15658

Re: Buffer creation without fusion of output poligons

The FIELD option is only available for rasters (.img files). If you pay attention FIELD button becomes gray when you change the resulting file extension from .img to .pol. However, you must know that the field is used to make a preliminary selection of entities to consider when making the buffer and...
Autor: Daniel
dv., 16 maig 2014, 12:25
Fòrum: MiraMon Professional i Lector Universal de Mapes del MiraMon
Tema: Crear un «buffer» sense fusionar els polígons resultants
Respostes: 1
Visualització: 1166

Re: Crear un «buffer» sense fusionar els polígons resultants

L’opció CAMP només està disponible per a ràsters (fitxers .img). Si et fixes el botó CAMP es torna gris quan canvies l'extensió del fitxer resultant de .img a .pol. Tot i així, has de saber que el camp serveix per a fer una selecció prèvia de les entitats a considerar a l’hora de fer el buffer i per...
Autor: Daniel
dj., 13 març 2014, 13:50
Fòrum: MiraMon Professional and MiraMon Universal Map Reader
Tema: Library downloading and Internet Explorer 11
Respostes: 0
Visualització: 12960

Library downloading and Internet Explorer 11

The last update of Microsoft Internet Explorer 11 has made ​​asynchronous file downloads to rot memory and cannot be opened. The symptom is a message of this kind: "I can not open the file lti_dsdk_cdll.dll. It Performs an invalid access to memory location" While we publish an update for MiraMon to ...
Autor: Daniel
dj., 13 març 2014, 13:45
Fòrum: MiraMon Profesional y Lector Universal de Mapas de MiraMon
Tema: Descarga de librerías y Internet Explorer 11
Respostes: 0
Visualització: 13285

Descarga de librerías y Internet Explorer 11

La última actualización de Internet Explorer 11 que ha hecho Microsoft hace que las descargas asincrónicas pudran los archivos y no se puedan abrir . El síntoma es un mensaje de este estilo: «No se puede abrir el archivo lti_dsdk_cdll.dll. Se realizó un acceso no válido a la ubicación en memoria » M...
Autor: Daniel
dj., 13 març 2014, 13:39
Fòrum: MiraMon Professional i Lector Universal de Mapes del MiraMon
Tema: Descàrrega de llibreries i Internet Explorer 11
Respostes: 0
Visualització: 1389

Descàrrega de llibreries i Internet Explorer 11

La darrera actualització de Internet Explorer 11 que ha fet Microsoft fa que les descàrregues asíncrones podreixin els fitxers i no es puguin obrir. El símptoma és un missatge d'aquest estil: «No puc obrir el fitxer lti_dsdk_cdll.dll. Se realizó un acceso no válido a la ubicación en memoria» Mentre ...
Autor: Daniel
dv., 28 feb. 2014, 18:19
Fòrum: MiraMon Professional i Lector Universal de Mapes del MiraMon
Tema: Moure elements temàtics dins de la llegenda
Respostes: 1
Visualització: 1042

Re: Moure elements temàtics dins de la llegenda

La versió actual de MiraMon 7.1k encara no permet modificar l'ordre dels atributs categòrics a la llegenda (sí es poden reordenar les capes des de la capsa de diàleg de visualització). Existeixen però algunes formes d'aconseguir-ho mitjançant alguna de les eines de MiraMon, o si saps com modificar d...
Autor: Daniel
dc., 01 ago. 2012, 17:58
Fòrum: Aplicacions de suport al MiraMon (MSA)
Tema: Visibilitat
Respostes: 7
Visualització: 23103

Re: Visibilitat

Hola Pau. Hem revisat aquest cas. Hi ha dos problemes: D'una banda l'aplicació entenia que els punts estaven sota terra i per tant la visibilitat era nul·la. Això passava perquè les coordenades Z a l'arxiu de punts s'espera estiguin referides a l'origen de coordenades. És a dir, ha de ser l'alçada r...